Hitta på sidan

Utmaningar och mål för Smartare miljöinformation

Utmaningar för myndigheter och förändringsmål.

Utmaningar och mål. Illustration.

Utmaningar för myndigheterna

 • Att sprida och förklara miljöinformationen
 • Att digitalisera och samordna sina processer och sin information
 • Att uppmuntra till deltagande, innovation och ansvarstagande

Förändringsmål 

 • Aktörer har integrerat digitalisering i sina ordinarie verksamhetsprocesser
 • Allmänheten har insyn i och deltar i myndighetsprocesser, och förstår myndighetsutövningen
 • Alla har rätt miljöinformation för att kunna göra smarta miljöval
 • Allmänhet och företagare upplever interaktionen med myndigheter som enkel och smidig
 • Beslutsfattare på alla nivåer har rätt miljöinformation för att möta de stora samhällsutmaningarna
 • Handläggare har rätt miljöinformation i sina ordinarie verksamhetsstöd
 • Innovatörer tänker och gör nytt baserat på miljöinformation
 • Myndigheter samverkar digitalt, har effektiva processer och rättssäker informationshantering
 • Myndigheter återbrukar modeller, mönster, lösningar och information från EU, offentlig förvaltning och civila aktörer
Publicerad: 2017-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion