Program Vatten & Hav

Hitta på sidan

Smartare miljöinformation är ett regeringsuppdrag med syfte att det ska bli enklare att använda och förstå informationen som finns hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Smartare miljöinformation. Logotyp.

Om Smartare miljöinformation

Naturvårdsverket har fått uppdraget Digitalt först - Smartare miljöinformation av regeringen.

Regeringsuppdraget innebär att miljöinformation ska digitaliseras och göras tillgänglig. Syftet är att användningen av miljöinformation ska öka, och därmed bidra till att möta klimatutmaningar och nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Vi ansvarar för ett av tre programinriktingar

Inom uppdraget finns tre olika program; Vatten & Hav, Miljöskydd och Natur. Vi ansvarar för programmet Vatten & Hav som behandlar miljöinformation som rör vattenförekomster och hav.

Programstyrgrupp

Programstyrgrupp

Organisation

Kontaktperson

Havs- och vattenmyndigheten

Magnus Petzäll (ordförande)

Naturvårdsverket

Mark Marissink

Sveriges Geologiska Undersökning

Olof Taromi Sandström

Sveriges Kommuner och Regioner

Maja Högvik

Sveriges Lantsbruksuniversitet

Lars Sonesten

SMHI

Johanna Fältström

Vattenmyndigheterna

Niklas Holmgren

Havs- och vattenmyndigheten

Hedvig Hernevik


Planeringsforum

Planeringsforum

Organisation

Kontaktperson

Havs- och vattenmyndigheten

Niklas Ambervik (programledare)

SMHI

Lisa Sundqvist

SMHI

Lena Eriksson Bram

Sveriges Geologiska Undersökning

Ellen Wallger

Sveriges Kommuner och Regioner

Martin Kihlstrand

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Ramberg

Sveriges Lantsbruksuniversitet

Jens Olsson


Naturvårdsverket

Ulrika Domellöf Mattsson

Länsstyrelserna

Tobias Haag

Publicerad: 2017-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion