Uppstart

Hitta på sidan

Här finns hjälp för dig som inte jobbat så mycket med lokalt vattenvårdsarbete innan och undrar var du kan börja. Du hittar tips på hur du kan starta ditt lokala vattenvårdsarbete och länkar till andra projekt med inspiration och goda exempel.

Många olika myndigheter, organisationer och privatpersoner kan vara initiativtagare till lokalt åtgärdsarbete, och informationen är därför brett utformad. Tanken är att den ska fungera som en första utgångspunkt vare sig du är markägare eller alldeles ny på din tjänst på kommunen.

Några övergripande råd:

 • Projektutveckling tar tid, så ha tålamod
 • Ta hjälp i processen och sök samarbete med andra
 • Det finns pengar att söka
 • Identifiera möjlig medfinansiering

Vad är problemet? Hur tar jag reda på det?

När du vill starta upp ett lokalt åtgärdsarbete behöver du ha en övergripande kunskap om vilka vattenproblem som finns och vad som kan behöva göras. Under Kunskap om avrinningsområdet samlar vi övergripande kunskap som redan finns. Vi råder dig att ta kontakt med:

 • Vattenråd eller vattenvårdsförbund om det finns i ditt område. Vattenorganisationerna har väldigt god kunskap om vattnet i området och åtgärder som pågår. De kan också vara drivande i åtgärdsarbetet.
  Besök Vattenmyndigheternas webbplats.
 • Din kommun. De vet mycket om området, vad som gjorts och känner till vad som är på gång. Du kan till exempel söka upp kommunbiologen eller någon politiker i miljönämnden.
 • Länsstyrelsens beredningssekretariat som ansvarar för statusklassningen inom vattenförvaltningen. De har god kunskap om området och olika åtgärder som pågår. De kan också hjälpa dig med kontakter till andra som arbetar med vattenåtgärder både på länsstyrelsen och i andra organisationer.
  Besök Länsstyrelsens webbplats.
 • Greppa näringen-samordnaren på länsstyrelsen. De vet vad de gjort tidigare inom lantbruket i ditt område.
  Kontakterna hittar du på Greppas webbplats.

Samverkan med markägare och verksamhetsutövare

Finns det andra som också vill jobba med dig för bättre vatten? Kanske kan ni hjälpas åt i denna uppstart? Läs mer om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete.

 • Presentera dig för lokala aktörer som vattenrådet, LRF, Sportfiskarna och fiskevårdsområdesföreningar i området.
 • Vad känner markägare och andra som bor i området till om problemen? Är de intresserade att göra åtgärder? Bjud in till lokalt möte.

Hur har andra gjort för att genomföra åtgärdsprojekt?

Det finns massor av kunskap i tidigare projekt och lokalt åtgärdsarbetet. Lär och inspireras! Kanske tar du kontakt med dem direkt för ett besök?

Har jag tid att gå vidare i arbetet?

Har du tid att arbeta vidare? Kan din organisation stå för arbetskostnaden? Eller finns det möjlighet att du eller din organisation ansöker om medel för åtgärdssamordning? Du kan söka medel för åtgärdssamordning inom LOVA.

För större åtgärdsprojekt finns exempelvis EU:s miljöprogram LIFE.

En sammanställning av medel för framförallt åtgärder för bättre vatten hittar du på sidan om Havs- och vattenmiljöanslaget.

Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På sidan Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.

Fler tips hittar du under Finansiering.

Läsvärda rapporter

Åmansboken
En klassiker för dig som vill arbeta med jordbrukslandskapets vatten.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering
Ett bra stöd för det kommunala arbetet.

Gå även in på www.vattenplanering.se

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030
Ett bra stöd för dig som jobbar i en kommun, men ger många goda tips för processen för alla som jobbar med åtgärder och samverkan på olika plan.

Levande kusts vitbok
Rapporter med resultat och erfarenheter från flera års arbete i Björnöfjärden utanför Stockholm.

Publicerad: 2021-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion