Anmälan till digitalt möte om regional ekosystembaserad havsförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till digitalt storaktörsmöte med pilot Stockholms skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar. Läs mer och anmäl dig här.

Välkomna att möta alla inblandade i pilotarbetet att utveckla ekosystembaserad havsförvalting i tre pilotområden i Sverige.

Få en uppdatering av hur arbetet med ekosystemperspektivet kommit igång och hur det hänger ihop med ditt uppdrag och intresse. Mötet fungerar som en mässa där du kan välja vilka ämnen du vill möta andra kring och fördjupa dig i. Vi ger utrymme för dialog mellan aktiva i de olika arbetsgrupperna, beslutsfattare och andra intressenter som är nyfikna på arbetet.

Målgruppen är redan engagerade i piloterna, men också personer vars mandat och intresse berör ett ambitiösare arbete för förbättrad havsmiljö. Arbetet är i uppstart och fler perspektiv och engagemang välkomnas inför att gå vidare till nästa steg. Hur kan vi arbeta över gränser och hantera många perspektiv för att växla upp arbetet för en bättre havsmiljö.

Anmälan

Mötet sker onsdagen den 8 juni, klockan 13.00-16.00. Länk skickas till deltagare som anmält sig.

Publicerad: 2022-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion