Bilateralt miljö- och klimatsamarbete

Hitta på sidan

Vi samarbetar med vissa strategiskt viktiga länder ett och ett om miljö och klimat. Bland annat med Kina, Indonesien och Sydafrika.

Vad är det bilaterala samarbetet?

Det bilaterala samarbetet är samarbete med enskilda länder ett och ett, om miljö och klimat. Vi utbyter erfarenheter och kunskaper för att få en bättre havs- och vattenmiljö och en hållbar användning. Miljöproblemen är oftast gränsöverskridande. Därför krävs samarbete mellan länder. Genom samarbete kan Sverige nå sina internationella åtaganden och egna miljömål. Havs- och vattenmyndigheten är en av fyra myndigheter som samarbetar på detta sätt. Övriga är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Samarbetet finansieras av anslag 1:13 från miljödepartementet.

Därför samarbetar vi

Syftet med det bilaterala samarbetet är att:

  • utbyta erfarenheter på miljöförvaltningsområdet
  • stödja genomförandet av åtaganden gjorda inom EU eller i det internationella konventionsarbetet
  • driva svenska kärnfrågor
  • bygga allianser
  • skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar.

Samarbetet är en del av Sveriges miljöpolitik och sker inom ramen för regeringens policy för global utveckling. PGU

Varför just dessa länder?

Regeringen har pekat ut bland annat BRIICS-länderna som prioriterade för bilateralt samarbete. BRIICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika. De är länder med stora ekonomier och stor miljöpåverkan.

USA är också ett viktigt strategiskt land för oss att samarbeta med i det globala arbetet med havsmiljö och klimat. Vi samarbetar också med länder i Västra Indiska Oceanen, nära kopplat till vårt internationella utvecklingssamarbete. Tidigare samarbetade vi även med Vietnam, där vi har lång erfarenhet och goda kontakter med myndigheter.

Karta över världen med vissa länder markeradeFörstora bilden

Samarbeten med enskilda länder om miljö och klimat, samt utvecklingssamarbeten.

Tre ämnen i fokus

Vi samarbetar framförallt i tre ämnen:

  • koordinerad förvaltning från källa till hav
  • havsförvaltning med fokus havsplanering
  • miljöövervakning

Årsrapport för miljö- och klimatsamarbete

Du kan läsa om våra och de andra myndigheternas samarbeten under år 2022 i rapporten Miljö- och klimatsamarbeten från Naturvårdsverket.

Publicerad: 2023-10-10
Sidansvarig: Webbredaktion