Kommunikationsstrategi för planeringsfasen inom havsplanering

I kommunikationsstrategin kan du bland annat läsa om kommunikationsmål och vilket ansvar och vilka roller olika aktörer har. Där står även vilka nätverk som behöver prioriteras för att övrig kommunikation ska fungera på bästa sätt.

Om strategin

Havsplaneringen är en bred process som involverar många aktörer. Kommunikationsstrategin beskriver övergripande både för oss och för andra aktörer hur kommunikationen och samverkan ska göras. Strategins fokus är planeringsfasen som påbörjas nu och avslutas då vi lämnar färdiga förslag på havsplaner till regeringen.

Strategin har huvudsakligen ett nationellt perspektiv och rör havsplaneringsprocessen som helhet. Samordnande länsstyrelser kommer att beskriva det regionala kommunikationsarbetet i kommunikationsplaner för de tre havsplanområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publicerad: 2015-11-13
Uppdaterad: 2018-04-10
Sidansvarig: Webbredaktion