Välkommen till informationsmöte om förslag till ändrade havsplaner, 8 november

Här kan du anmäla dig till informationsmöte om förslag till ändrade havsplaner. Mötet äger rum digitalt den 8 november kl. 13.00 till 15.00. Sista anmälningsdag är den 6 november.

Mellan den 14 september och den 15 december är Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ute på samråd.

Det innebär att förslaget görs tillgängligt så att alla som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det. Förslag till ändrade havsplaner hittar du här.

Under samrådet arrangerar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett informationsmöte som riktar sig till representanter för projektutvecklare inom vindkraft. HaV informerar om samrådsförslagen, de resonemang och överväganden som gjorts samt om möjligheter att bidra med kunskap och påverka. Mötet är också ett tillfälle att ställa frågor om förslagen till ändrade havsplaner, och lyfta perspektiv utifrån den egna verksamheten.

För vem? Projektutvecklare inom vindkraft.
När? 8 november, kl. 13.00 - 15.00
Var? Digitalt möte. Möteslänk kommer att skickas ut till angiven e-post någon dag innan mötet äger rum.

Anmäl dig
Anmäl dig
Publicerad: 2023-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion