Välkommen till informationsmöte om förslag till ändrade havsplaner, 27 oktober

Här kan du anmäla dig till informationsmöte om förslag till ändrade havsplaner. Mötet äger rum den 27 oktober kl. 10.00 till 12.00 på Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg samt digitalt. Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Mellan den 14 september och den 15 december är Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ute på samråd.

Det innebär att förslaget görs tillgängligt så att alla som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det. Förslag till ändrade havsplaner hittar du här.

Under samrådet arrangerar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett informationsmöte som riktar sig till yrkesfiskare. HaV informerar om samrådsförslagen, de resonemang och överväganden som gjorts samt om möjligheter att bidra med kunskap och påverka. Mötet är också ett tillfälle att ställa frågor om förslagen till ändrade havsplaner, och lyfta perspektiv utifrån den egna verksamheten.

För vem? Informationsmötet riktar sig till yrkesfiskare.
När? 27 oktober, kl. 10.00 till 12.00. Kaffe och fralla från kl. 9.30
Var? Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Det finns möjlighet att delta digitalt. Möteslänk skickas till angiven e-post någon dag innan mötet äger rum.

När du kommer till Havs- och vattenmyndigheten anmäler du dig i vår reception som du hittar på våning två. Kom gärna i god tid.

Besöksadress:
Gullbergs strandgata 15
411 04 Göteborg

Anmälan
Anmälan
Publicerad: 2023-09-27
Sidansvarig: Webbredaktion