Samrådsmöten

Under hösten, mellan 14 september och 15 december, är förslag till ändrade havsplaner ute på samråd. I samband med detta bjuder Havs- och vattenmyndigheten (HaV) in olika aktörer till en serie informationsträffar om förslagen.

Under träffarna informerar HaV om samrådsförslagen, de resonemang och överväganden som gjorts samt hur olika aktörer kan bidra med kunskap och påverka. Informationsmötena är också ett tillfälle för deltagarna att ställa frågor om förslagen till havsplaner, och lyfta perspektiv utifrån den egna verksamheten.

Kommuner, regioner och länsstyrelser

Informationsträffar för kommuner, regioner och länsstyrelser arrangeras av länsstyrelserna i Västra Götaland, Västernorrland och Kalmar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

  • 10 oktober, Luleå
  • 11 oktober, Örnsköldsvik
  • 12 oktober, Gävle
  • 17 oktober, Göteborg
  • 18 oktober, Kristianstad

Yrkesfiskare

  • 27 oktober, kl. 10.00 till 12.00, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg. Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt.

Projektutvecklare inom vindkraft

  • 8 november, 13.00-15.00, digitalt möte.

Bransch- och intresseorganisationer

  • 9 november, kl. 13.00-15.00, digitalt möte.

Akademi och myndigheter

  • 16 november, kl. 13.00-15.00, digitalt möte.

Grannländer

  • 20 december kl. 13.00-15.00, digitalt möte.
Publicerad: 2023-09-25
Sidansvarig: Webbredaktion