Lämna synpunkter på förslagen

Hitta på sidan

I det här formuläret kan du lämna synpunkter på förslag till ändrade havsplaner.

  1. Fyll i dina personuppgifter samt vilket tema dina synpunkter gäller.
  2. Formulera övergripande synpunkter på förslagen.
  3. I resterande fält kan du kommentera specifika förslag till energiområden samt alternativa energiområden.

Du kan också skicka in synpunkter via mail. Vi önskar få dem i redigerbart format, till exempel i en Word-fil. Det underlättar hanteringen för oss på Havs- och vattenmyndigheten. I ämnesraden märker du ditt mail med diarienummer: 2168-23 Maila synpunkterna till: havochvatten@havochvatten.se

Förslag till ändrade havsplaner hittar du här.

Svara gärna särskilt på dessa frågor

  • Hur ser ni på förslagen till energiområden samt alternativa energiområden?
  • Finns det ytterligare konsekvenser som behöver uppmärksammas, utöver de som tas upp i konsekvensbeskrivningarna? I så fall vilka?
  • Hur kan vi förbättra förslagen i övrigt?
Personuppgifter: * (obligatorisk)
Personuppgifter:Lämnar du synpunkter som privatperson eller representerar du en organisation? * (obligatorisk)
Lämnar du synpunkter som privatperson eller representerar du en organisation?Vilket tema gäller dina synpunkter främst?


Dra i det nedre högra hörnet om du vill göra rutan större.
Nedan kan du lämna synpunkter på specifika förslag till energiområden samt alternativa energiområden. Välj havsplan sedan väjer du det område som du vill kommentera.Dra i det nedre högra hörnet om du vill göra rutan större.
Nedan kan du lämna synpunkter på ytterligare ett förslag till energiområde eller alternativt energiområde.Dra i det nedre högra hörnet om du vill göra rutan större.
Nedan kan du synpunkter på ytterligare ett förslag till energiområde eller alternativt energiområde.Dra i det nedre högra hörnet om du vill göra rutan större.
Nedan kan du lämna synpunkter på ytterligare ett förslag till energiområde eller alternativt energiområde.Dra i det nedre högra hörnet om du vill göra rutan större.
Nedan kan du lämna synpunkter på ytterligare ett förslag till energiområde eller alternativt energiområde.Dra i det nedre högra hörnet om du vill göra rutan större.
Om du har fler synpunkter än vad som ryms i formuläret, kan du skicka in dina svar och sedan fylla i formuläret på nytt.
Inkomna uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten diarieförs och blir en allmän handling.
Publicerad: 2023-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion