eMSP

Projektet “Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region” gör det möjligt för myndigheter och beslutsfattare från sju olika länder att lära av varandra och hitta gemensamma lösningar. Fokus ligger på havsplanering och tillämpning av havsplaner.

Projektet "Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning
topics in North and Baltic Seas Region”, som förkortas “eMSP NBSR” av EU-kommissionen, har femton partners från sju olika länder runt Östersjön och vid Nordsjön. Ministeriet för ekonomiska frågor och klimat i Nederländerna koordinerar projektet. 

Gemensamt lärande

Syftet är att göra det möjligt för havsplaneringsmyndigheter och beslutsfattare i de berörda regionerna att effektivt lära av varandra genom att tillsammans identifiera problem och lösningar som relaterar till genomförande av havsplanering och tillämpning av havsplaner. Viktiga utgångspunkter är de politikområden inom EU som har beröring på förvaltningen av havet och kopplingen land och hav, exempelvis EU:s gröna giv. Projektet drivs som en så kallad ”community of practice” (praxisgemenskap) som innebär ett gemensamt lärande där även det vetenskapliga perspektivet finns med. Projektresultaten ska återkopplas till berörda länders regeringar och EU-kommissionen.

HaV leder arbete om ekosystembaserad havsplanering

Projektet löper från den 1 september 2021 till den 29 februari 2024. Projektets totala budget uppgår till 3 113 423 EUR, varav maximalt 80 procent (2 469 146 EUR) kan utgöra bidrag från Europeiska havs- fiske- vattenbruksfonden, EHFVF. Havs- och vattenmyndigheten leder i projektet tillsammans med Helcom ett arbete om ekosystembaserad havsplanering.

Publicerad: 2023-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion