Granskning havsplaner – orienteringsmöte branschorganisationer och intresseorganisationer

Den 8 maj träffade vi branschorganisationer, intresseorganisationer och företag som svarat i samrådet 2018 och pratade om granskningen av havsplaner.

Generaldirektör Jakob Granit inledde om havsplanernas del i samhällsbygget, följt av frågor. Sedan presenterade HaV hur samrådet gick, hur förslagen till havsplaner hade förändrats efter samrådet och konsekvenser av förslagen. Allting varvat med både frågor och stim runt borden.

Frågor som diskuterades var bland annat planernas påverkan på vindkraftsföretagen, betydelse för klimat och omställningen till fossilfritt, fisket längs kusten och skärgårdens villkor och förutsättningar, liksom yrkesfiske, natur och hur havsplanen förhåller sig till den så kallade Horstensleden.

Deltagare

 • E.ON
 • Energiföretagen
 • Fiskesekretariatet, FishSec
 • Grönskärs fiskevårdsområde
 • Hela Skärgården
 • Horstens Fiskeområdes förening
 • Kustvind AB
 • Naturskyddsföreningen
 • Saltsjön Mälarens Båtförbund
 • Siko, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation
 • Skärgårdarnas Riksförbund
 • Småföretagarnas Riksförbund
 • Svea Vind Offshore AB
 • Svensk Sjöentreprenad AB
 • Svensk Vindenergi
 • SKIFO, Sveriges Kust och Insjöfiskares organisation
 • OX2
 • WWF
 • wpd

Ladda ner dokument

Presentation Havs- och vattenmyndigheten 8 majPDF.

Bra att veta

I mars publicerade HaV förslag till havsplaner med tillhöranande miljökonsekvensbeskrivningar för granskning.

Introduktion till materialet hittar du på vår webb.

I samrådsredogörelsen ser du hur vi hanterat tidigare förslag och synpunkter.

Publicerad: 2019-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion