Granskning havsplaner – orienteringsmöte myndigheter, universitet och referensgrupp

Den 11 april träffade vi myndigheter och universitet som en del i granskningen av förslag till havsplaner.

Bjudna var flera centrala myndigheter, universitet och högskolor samt havsplaneringens tvärsektoriella referensgrupp av myndigheter. Möten hölls både online och i Göteborg.

Deltagarna kunde diskutera förslagen till havsplaner, förändringar sedan samrådet, innebörd och konskenvenser och nedslag i sektorsfrågor och framtida arbete.

På eftermiddagen fanns HaV dessutom tillgängliga för frågor.

Deltagare

 • Energimyndigheten
 • Göteborgs universitet, institutionen för marina vetenskaper
 • Göteborgs universitet, juridiska institutionen
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • Miljödepartementet
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sjöfartsverket
 • SMHI
 • Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Ladda ner dokument

Presentation Havs- och vattenmyndigheten, 11 aprilPDF

Publicerad: 2019-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion