Regional konferens om nulägesbeskrivning i Kristianstad

Under våren 2014 anordnades en serie konferenser på nationell och regional nivå för att presentera och diskutera nulägesbeskrivningen. I Östersjön hölls det första av två möten den 3 april i Kristianstad.

Som ett led i arbetet med havsplanering bjöd länsstyrelserna i samarbete Havs- och vattenmyndigheten in till konferens om havsplanering och hur nuläget ser ut gällande anspråk i Österjön.

Syftet med konferensen var att presentera nulägesbeskrivningen över aktuella och framtida anspråk på havet, samt hur förutsättningarna för att använda våra havsområden ser ut. Eftersom nulägesbilden är viktig för den fortsatta havsplaneringen hoppas vi kunna fånga upp synpunkter och missad kunskap.

Under dagen gavs en överblick av vad är havsplanering och en introduktion till innehållet i nulägesbeskrivningen. Under eftermiddagen samlades vi i olika gruppdiskussioner med syfte att fånga upp synpunkter och kompletteringar på innehållet i nulägesbeskrivningen. Deltagare var ett 50-tal personer från olika intresse- och branschorganisationer på regional och lokal nivå, regionala och lokala politiker, regionala och kommunala tjänstemän samt kustlänsstyrelser.

Synpunkterna från dagen kommer att tas med i det fortsatta arbetet med att revidera nulägesbeskrivningen.  

Publicerad: 2014-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion