Delta och påverka

Det fanns möjlighet att komma med synpunkter ända fram till 2019 då vi lämnade vårt förslag till regeringen, som beslutar om havsplanerna.