Miljöövervakningsdagarna 2020 skjuts upp till 2021

Miljöövervakningsdagarna är en årlig samlingspunkt för flera aktörer inom miljöövervakningen.

Under våren har Länsstyrelsen Västerbotten arbetat med planeringen av Miljöövervakningsdagarna 2020 och under denna tid hunnit ordna program med föreläsare och moderator, lokaler och hotell med mera. I och med Covid19-pandemin har emellertid en alltmer osäker situation uppstått vilket föranlett en diskussion om konferensens genomförande.

Länsstyrelsen har i samråd med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten resonerat om lämpligheten och möjligheten att genomföra konferensen i dess nuvarande form. Tillsammans har vi kommit fram till att det finns för många nackdelar och hinder för genomförande att vi därför väljer att avbryta planeringen och ställa in Miljöövervakningsdagarna för år 2020.

Vi följer rekommendationerna

Huvudsakligen grundar sig vårt beslut på att riskerna med covid-19 kommer att bestå under hösten vilket påverkar lämpligheten och den allmänna viljan att resa och att träffas i stora grupper. Dessutom är rekommendationerna tillsvidare att grupper över 50 personer inte ska samlas och att särskilda regler ska gälla vid servering av mat och närhet mellan personer. I dagsläget vet vi inte hur länge dessa råd kommer att gälla och även om de upphör kommer många troligen avstå från att delta ändå. Detta får konsekvenser i form av osäkerheter kring deltagande och därmed också de väntade kostnaderna för att arrangera dagarna. Normalt brukar deltagarantalet ligga på 150-180 personer och detta krävs för att få budgeten att gå ihop med nuvarande planering.

Samordnare möts online

Varje år hålls också en förträff för miljöövervakningssamordnare på länen tillsammans med nationella myndigheter, framförallt Naturvårdsverket och Havs – och vattenmyndigheten. Det är troligt att denna träff hålls som vanligt under hösten 2020 men att den genomförs digitalt i form av ett Skypemöte eller liknande.

Vi möts igen

Det är givetvis tråkigt att vi inte kan samlas allesammans under detta år men det kommer ett nytt tillfälle längre fram. Därför erbjuder sig Länsstyrelsen Västerbotten att arrangera Miljöövervakningsdagarna i september 2021 och hoppas ta igen det vi förlorat i form av informationsutbyte och trevlig samvaro.

Länsstyrelsen Västerbotten, Naturvårdsverket & Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2020-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion