Yttrande om ansökan för tillstånd till utbyggnation av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående sökandens synpunkter gällande villkor för fiskpassager och flöde i naturfåra, i samband med ansökan om tillstånd till Bergqvara nya vattenkraftverk.

Myndigheten understryker att ett utbyggnadsförbud enligt 4 kap 6 § miljöbalken råder och att det är viktigt att ta till sig forskarnas senaste rön gällande bästa möjliga teknik för vattenkraften.

Läs hela yttrandet

Läs hela yttrandet härPDF

Bilaga 1PDF

Bilaga 2PDF

Publicerad: 2017-04-03
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion