Utveckling av yttrande i överklagan av tillstånd till förnyelse av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat skälen till överklagan av tillståndet till förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Myndigheten lyfter fram brister när det gäller avgränsning av ansökan, att möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna äventyras och att skyddsvillkoren, bland annat när det gäller fiskpassager, inte lever upp till miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Läs hela yttrandet

Utveckling av talan i överklagandet av Mark- och miljödomstolen gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk i DalälvenPDF

Bilaga 1PDF

Bilaga 2PDF

Bilaga 3PDF

Bilaga 4PDF

Publicerad: 2017-04-03
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion