Yttrande gällande Blankaströms dammanläggning och vattenkraftverk i Emån

Vi understryker vikten av en samlad prövning som beaktar hur vattenhushållningsbestämmelser och fiskpassager ska utformas.

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen angående behovet av en samlad prövning av lagligförklaring och tillstånd för Blankaström dammanläggning och vattenkraftverk i Emån. Myndigheten understryker vikten av en samlad prövning som beaktar hur vattenhushållningsbestämmelser och fiskpassager ska utformas.

Läs hela yttrandet

Yttrande över ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga Blankaströms kraftverk i EmånPDF

Publicerad: 2017-03-16
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion