Inbjudan till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter

HaV bjuder in intressenter, experter och forskare till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter. Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett dialogunderlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett dialogmöte.

I ett regeringsuppdrag ska HaV föreslå förbättringsbehov när det gäller fördelning av demersala fiskemöjligheter. Det system som används för att fördela fiskemöjligheter ska, i rätt kombination med förvaltningens övriga verktyg, bidra till ett hållbart fiske ur ett biologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

I myndighetens arbete med uppdraget analyseras bland annat frågan om systemet med årliga demersala fiskemöjligheter bör ersättas av ett system med överlåtbara demersala fiskerättigheter. Det är viktigt att minska osäkerheten kring vilket regelverk som ska gälla framöver.

Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett dialogunderlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter samt ett dialogmöte.

Underlag som vi önskar skriftliga synpunkter på

HaV tagit fram ett dialogunderlag som vi önskar skriftliga synpunkter på. Analysen utgår från de olika mål som fiskeriförvaltningen ska ta hänsyn till. Utifrån dem förs en diskussion om huruvida ett system med överlåtbara demersala fiskerättigheter skulle bidra till eller motverka de olika målen.

Fördelningssystems effekter beror på hur det utformas och hur det kombineras med övriga verktyg i förvaltningen. Därför strävar analysen efter att identifiera riskområden som kräver särskilt noggrann utredning och utformning om ett system med demersala fiskerättigheter skulle införas.

Här kan du läsa HaV:s underlag. Pdf, 924.1 kB.

Besvara underlaget

Vi önskar ta del av era synpunkter på analysen genom att ni besvarar frågorna nedan och skickar dem till havochvatten@havochvatten.se och uppge diarienummer 01375-2020.

Syftet är att ge intressenter, experter och forskare möjlighet att inkomma med synpunkter. Det kommer hjälpa oss att få en så komplett bild som möjligt. Vi hoppas därför att så många som möjligt har möjlighet att besvara frågorna nedan senast den 30 april.

Frågor

  1. Håller ni med om fördelarna och riskerna i analysen i relation till de olika målen* i dialogunderlaget Pdf, 924.1 kB.? Finns det fördelar och/eller risker som ni anser att analysen underskattat, överskattat eller som ni anser helt saknas?
  2. Hur anser ni att man bäst uppnår dessa mål* i ett system med fiskerättigheter (ett långsiktigt system)?
  3. Hur anser ni att ett årligt system borde anpassas för att uppnå målen*?

*Målen beskrivs i dialogunderlaget på följande sidor:

a) Genomförande av landningsskyldigheten (se avsnitt 4.1, sidan 19)

b) Begränsad påverkan på arter och näringsväv (se avsnitt 4.2, sidan 25)

c) Begränsad påverkan på bentiska habitat (se avsnitt 4.3, sidan 27)

d) Ekonomiskt bärkraftig näring (se avsnitt 4.4, sidan 29)

e) Levande kustsamhällen och främjande av småskaligt kustnära fiske (se avsnitt 4.5, sidan 31)

f) Föryngring och nyetableringsmöjligheter (se avsnitt 4.6, sidan 32)

g) Kontrollerbarhet (se avsnitt 4.7, sidan 33)

h) En flotta i balans med resursen (se avsnitt 4.8, sidan 34)

i) Enkelt, effektivt och transparent regelverk (se avsnitt 4.9, sidan 35)

Inbjudan till dialogmöte i Göteborg

Förutom svar på frågorna i webbformuläret bjuder HaV även in till ett digitalt dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter. Vi undersöker hur det digitala mötet kommer att genomföras och återkommer om detaljer kring det.

När

Måndag den 11 maj kl 9.00-12.00

Hur

Vi återkommer med detaljer

Anmälan

Senast torsdagen den 30 april

Preliminärt program

Agenda.

Tid

Programpunkt

9.00 - 9.20

Välkomna

9.20 - 10.15

Målbild och sammanfattning av inkomna synpunkter

10.15 - 10.30

Paus

10.30 - 12.00

Diskussion

 

Anmäl dig här

Publicerad: 2020-04-02
Uppdaterad: 2020-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion