Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 (2014)

Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014-2020. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att delta i gruppen.

Regeringskansliet sammankallar gruppen.

Publicerad: 2014-09-25
Uppdaterad: 2018-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion