Hitta på sidan

Yttrande över aktbilaga 443 i mål 108-99

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående vilka villkor som ska gälla för Sikfors vattenkraftverk i nationalälven Piteälven.

Vi har bemött ett antal synpunkter från verksamhetsutövaren, som är Skelleftekraft. Vi anser att nationalälvens naturvärden kräver särskild hänsyn i form av väl fungerande fiskpassager för både upp- och nedströmsvandring och att Sikforsen åter blir en ekologiskt fungerande fors så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Läs hela yttrandet

Yttrande om fiskpassage och vattenhushållning vid Sikfors vattenkraftverk Pdf, 3.9 MB.

Publicerad: 2017-06-30
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion