Hitta på sidan

Yttrande gällande fiskpassage och vattenhushållning vid Sikfors vattenkraftverk

Vi har yttrat oss till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt som ska fastställa villkor om fiskpassage och vattenhushållningsbestämmelser vid Sikfors vattenkraftverk i Piteälven. Yttrandet tar upp lämpligt kunskapsunderlag, utredningar och möjliga tekniska lösningar för att följa rådande miljökvalitetsnormer.

Vi tydliggör vikten av att installera väl fungerande fiskpassager i linje med kunskapen om bästa möjliga teknik, samt att fastställa vattenhushållningsbestämmelser som återskapar förutsättningar för fungerande fiskpassager och ett väl fungerande ekosystem i hela Sikforsen.

Läs hela yttrandet

Publicerad: 2016-12-15
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion