Hitta på sidan

Yttrande gällande vattenhushållning vid Stornorrfors vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. För att fastställa vattenhushållningsbestämmelser vid Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven som följer miljökvalitetsnormerna har vi yttrat oss gällande lämpliga utredningar.

HaV vidhåller att bestämmelserna om miljökvalitetsnormer ska tillämpas i målet eftersom ett annat synsätt skulle strida mot vattendirektivet.

Läs hela yttrandet

Yttrande över vattenhushållning vid Stornorrfors vattenkraftverk Pdf, 134.9 kB.

Publicerad: 2016-10-25
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion