En fältresa till Komorerna – samarbete kring havsförvaltning

Lunchseminarium om resan på Sea and Society Talks.

Datum

16 juni

Tid

Kl. 12.05 - 13.00

Deltagare

Digitalt

Om evenemanget

Komorerna är en samling öar mellan Madagaskar och Afrikas fastland. Trots vacker natur och fina stränder är det inget semesterparadis. Dålig ekonomi, korruption och politisk oro står i vägen.

I maj 2022 reste två personer ur ett svenskt team till Komorerna.

Komorerna är med i Havs- och vattenmyndighetens projekt WIO Symphony i SwAM Ocean. WIO Symphony är ett webb-baserat miljöbedömningsverktyg som gör det möjligt att testa olika sätt att använda havet. Verktyget kommer att stötta havsplaneringen i västra Indiska oceanen.

Havs- och vattenmyndigheten utvecklar WIO Symphony i samarbete med Nairobikonventionen, konventionens tio medlemsländer i Östafrika, och ett team av svenska myndigheter.

Ylva och Mårten ur detta svenska team åkte till Komorerna för att knyta kontakter, ge utbildning och verktyg.

Torsdag 16 juni har de ett lunchseminarium om resan på Sea and Society Talks – en serie lunchseminarier från Göteborgs universitet som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen.

Läs mer och anmäl dig