Hitta på sidan

Följ med på resan mot hållbara ekosystem - i tre kustområden

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till digitalt möte med Stockholms skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar.

Datum

8 juni

Tid

Onsdagen den 8 juni. Klockan 13.00-16.00.

Deltagare

Målgrupp är redan engagerade i piloterna, men också personer vars mandat och intresse berör ett ambitiösare arbete för förbättrad havsmiljö. Arbetet är i uppstart och fler perspektiv och engagemang välkomnas inför att gå vidare till nästa steg. Hur kan vi arbeta över gränser och hantera många perspektiv för att växla upp arbetet för en bättre havsmiljö.

Plats

Digitalt. Länk skickas till deltagare som anmält sig.

Om händelsen

Välkomna att möta alla inblandade i pilotarbetet att utveckla ekosystembaserad havsförvalting i tre pilotområden i Sverige.

Få en uppdatering av hur arbetet med ekosystemperspektivet kommit igång och hur det hänger ihop med ditt uppdrag och intresse. Mötet fungerar som en mässa där du kan välja vilka ämnen du vill möta andra kring och fördjupa dig i. Vi ger utrymme för dialog mellan aktiva i de olika arbetsgrupperna, beslutsfattare och andra intressenter som är nyfikna på arbetet.

Anmälan

Anmäl dig till Digitalt möte om ekosystembaserad havsförvaltning senast den 2 juni.