Hitta på sidan

Nationell konferens i vattenpedagogik

Den 11 november är det dags för den årliga nationella konferensen om vattenpedagogik. Även i år digitalt. Konferensen arrangeras av Havsmiljöinstitutet, HMI, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Datum

11 november

Deltagare

Medlemmar i de limniska och marina nätverken.

Plats

Digitalt

Om händelsen

Den 11 november arrangerar Havsmiljöinstitutet och Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet den årliga nationella konferensen om vattenpedagogik.

Konferensen arrangeras på uppdrag av HaV. Det är en del i HaV:s arbete med vattenpedagogik och finansieras genom anslaget 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Anmälan

Mer information och anmälan hittar du på SLU:s webbsida Att sprida ringar på vatten 2021.