Sötvattensrestaurering – i ett förändrat klimat

Under en heldag presenterar och diskuterar vi klimatförändringseffekter på sötvattensekosystem, hur ekosystemen påverkas av flera samtidiga stressorer, kostnader kopplat till restaurering av sötvatten och hur skall vi tänka framåt för att restaurera i ett förändrat klimat.

Datum

9 december


Tid

Kl. 9.30-16.00

Plats

Hotell C – Vasaplan 4, nära Stockholms Centralstation

Dagen kommer även att innehålla presentationer kopplade till projekten Grip on LIFE och FRESHMAN, samt hur Länsstyrelsen i Jämtlands län och Tekniska verken i Linköping jobbar med klimat och restaureringsfrågor.

Syftet med projekt FRESHREST, som också presenteras under dagen, har varit att sammanställa kunskapsläget när det gäller klimatförändringar och dess påverkan på limniska ekosystem (sjöar och vattendrag) med fokus på restaurering.

Målgruppen för seminariet är främst nationella och regionala myndigheter, praktiker och utförare av restaurering i sötvatten.

Föredragshållare

  • Leonard Sandin, Douglas Jones, Serena Donadi & Erik Degerman – institutionen för akvatiska resurser, SLU
  • Eddie von Wachenfeldt – ArtDatabanken, SLU
  • Roland Jansson – Umeå Universitet
  • Elisabet Andersson – Skogsstyrelsen
  • Ingemar Näslund – Länsstyrelsen i Jämtlands län
  • Erik Årnfelt – Havs- och vattenmyndigheten
  • Jakob Bergengren – Tekniska verken i Linköping AB