HaV bjuder in till möte om det pelagiska fisket i Östersjön

Välkommen till samråd och diskussion om kunskap och kunskapsbehov kring pelagiskt fiske och dess påverkan på ekosystemet i Östersjön.

Datum

26 november


Tid

Mötet pågår mellan klockan 10-13 (fikabuffe serveras från kl. 9.30). Lunch är ej inkluderad.

Plats

Hotel Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg.

Om mötet

Under senare år har det allmänna miljötillståndet i Östersjön, fiskets bekymmersamma situation och minskade kvoter uppmärksammats av många intressenter och lett till oro för den biologiska statusen i Östersjön.

Förvaltningen av och beståndssituationen för sill och skarpsill i Östersjön, frågan om trålgränsen i Östersjön och det pelagiska fiskets eventuella effekter på torskens tillgång på föda är viktiga frågor som bland annat förutsätter överenskommelser mellan berörda medlemsstater och bättre vetenskapliga kunskapsunderlag.

En del i denna process är att inventera kunskapsläget i dessa frågor och diskutera frågan om rumslig förvaltning inom det pelagiska fisket i Östersjön och behovet av ytterligare kunskapsunderlag inom området.
Som ett första steg i detta arbete har vi detta breda samråd för att diskutera de senast uppdaterade underlagen för sillens och skarpsillens biologiska status i Östersjön, fiskets bekymmersamma situation samt vilka åtgärder och fiskeregleringar som kan vara möjliga att vidta inom det pelagiska fisket, i synnerhet i Östersjön men även inom andra delar av de svenska pelagiska fiskbestånden.

Agenda för dagen

  • Inledning

HaV:s generaldirektör Jakob Granit.

  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  1. Beståndsstatus i Östersjön (centrala sillen, skarpsill, östra och västra torsken, strömming i Bottniska viken). Mikaela Bergenius
  2. Det kritiska läget för östra torsken -fokus på möjliga faktorer som påverkar tillväxt och kondition. Michele Casini
  3. Rumslig förvaltning av skarpsill för att hjälpa östra torsken -vart är vi på väg? Michele Casini
  4. Strömmingen i Bottenhavet -förändringar i beståndet och ekosystemet, och kopplingar till fisket. Ulf Bergström
  • Presentation av HaV om fiskeregleringar
  • Diskussion

Anmälan

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 20 november till Helena Westman (helena.westman@havochvatten.se).