Välkommen till en forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Havsmiljöinstitutet anordnar en tvådagarskonferens med fokus på åtgärder för havsmiljön.

Datum

11 december – 12 december


Deltagare

Konferensen vänder sig första hand till forskare och dig som arbetar med havsförvaltning. Under två dagar ges forskare möjlighet att presentera förslag till åtgärder kan förbättra tillståndet för vår havsmiljö.

Syftet med konferensen är dessutom att låta forskning och förvaltning mötas för att diskutera nya åtgärder i samband med att Havs- och vattenmyndigheten uppdaterar åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Plats

Wallenbergs konferenscentrum Göteborg