Östersjöfiske 2020

Konferens om östersjöfiskets framtid.

Datum

21 november – 22 november


Tid

21 november 12.00 – 22 november 15.00

Deltagare

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets, havsmiljöns och landsbygdens utveckling: fiskare, förädlare och andra i livsmedelskedjan, producentorganisationer, miljöorganisationer, landsbygdsorganisationer, forskare, politiker, kommuner, myndigheter, departement med flera.

Plats

Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn

Anmälan och program

Anmäl dig till konferensen.

Program för konferensen finns på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Om evenemanget

Östersjön utsätts för ett hårt tryck från många håll och har så gjort under lång tid, vilket har skapat ett hav i obalans. Denna situation väntas vara långvarig. Detta ger östersjöfisket en nutid och framtid som skiljer sig avsevärt från dess dåtid.

Hur ser då framtiden för östersjöfisket ut? Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har inlett samverkan inför en djup samhällsdialog i syfte att ta fram en strategi för framtidens fiske 2021 och framåt, som tar hänsyn till olika former av fisken och som ser fisken som en resurs i ekosystemet. Centrala aktörer i fiskets värdekedja ska inkluderas för att finna gemensamma målbilder och handlingsplaner för yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket. Havs- och vatten myndighetens generaldirektör kommer vid konferensen presentera hur man ser att framtidens fiske kan bedrivas enligt ekosystemansatsen och bidra till bred samhällsnytta och hållbara ekonomier.

För att bidra till kommande process kommer Östersjöfiske2020 i år att lyfta och problematisera ett antal nyckelfrågor, som har principiell eller praktisk betydelse för hur vårt fiske bedrivs och om vi ska lyckas ta oss från dagens situation till en framtid där såväl hav som näring och kustsamhällen är välmående. Vi kommer också höra riksdagsledamöter från olika partier samtala om hur de, rent konkret, kan och vill bidra till ett mer hållbart fiske. Vidare kommer vi att djupdyka i vilken roll fiskets kulturarv har för kustsamhällen samt höra inspel om hur vi räddar framtidstron i näringen och hittar inspiration, lönsamhet och hållbarhet.