Laxhälsomöte

Havs- och vattenmyndigheten bjuder den 13 november in till ett möte om laxhälsa.

Datum

13 november


Tid

Kl. 10-15 (kaffe från kl. 09.30)

Deltagare

Mötet riktar sig till er som berörs av laxhälsoproblematiken på myndigheter, universitet, näringar och i organisationer. Maxantal 60 personer.

Plats

Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm (lokal Berzelii park)

Kostnad

Mötet är kostnadsfritt. Havs- och vattenmyndigheten bjuder på kaffe och fralla. Lunch betalas av var och en.

Om laxhälsomötet

Hälsoläget för havsvandrande lax och öring i framförallt Östersjön har under de senaste åren försämrats betydligt. Uppvandrande vild och odlad fisk är i varierande grad försvagad, vilket bland annat påverkar möjligheterna till reproduktion. Även yngelöverlevnaden har setts påverkas.

Havs- och vattenmyndigheten bjuder den 13 november in till ett
möte för att vi ska få en nulägesbeskrivning, informera om aktuellt
kunskapsläge och gemensamt diskutera möjliga vägar framåt. Bland annat kommer Statens veterinärmedicinska anstalt och Göteborgs universitet presentera resultaten av de uppdrag de genomfört åt Havs- och vattenmyndigheten som kan hjälpa till att kartlägga de bakomliggande orsakerna till laxhälsoproblematiken.

Havs- och vattenmyndigheten anordnade den 17 september 2018 en
konferens med drygt 50 representanter från berörda myndigheter, universitet, experter, näringar och organisationer. Mötet den 13 november är en uppföljning av förra årets möte.

Anmäl dig här