Kust & Hav inklusive miljögifter

Dialog om revidering av regionala miljöövervakningsprogram 2021-26

Datum

6 november


Tid

10.00 - 16.00

Deltagare

Länsstyrelser och berörda myndigheter