Workshop akvatisk pedagogik, marina delen

Havsmiljöinstitutet bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till en workshop i marin pedagogik för att stärka utbildningen inom hållbarhetsfrågor rörande hav och vatten.

Datum

7 november – 9 november


Deltagare

Workshopen vänder sig till personer som på något sätt arbetar med marin pedagogik, både inom skolans värld och annan offentlig eller privat verksamhet. Vi förväntar oss att den som anmäler sig är intresserad av att ingå i och aktivt bidra till uppbyggnaden av ett nätverk för marin pedagogik.

Plats

Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, 115 21 Stockholm.

Om workshopen

Workshopen är ett led i att bygga upp ett nätverk för aktörer inom marin pedagogik. Bland annat kommer olika samverkansformer och behoven av en gemensam kommunikationsplattform att diskuteras under workshopen.

För information om workshoppen kontakta Havsmiljöinstitutet.

Det finns plats för 120 deltagare i workshopen. Anmälan innebär inte att man automatiskt är garanterad en plats.