Elmia Garden & Park

Elmia Garden & Park är en renodlad branschmässa för dig som jobbar inom trädgårdsdetaljhandeln och park- och markanläggning.

Datum

24 september – 26 september


Deltagare

Besökare till Elmia Park är de som arbetar med anläggning, restaurering och skötsel av gröna stadsmiljöer, kyrkogårdar, golfbanor och idrottsanläggningar och gröna ytor i anslutning till fastigheter.

Plats

Elmia, Jönköping

Om mässan

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är på plats på mässan Garden & Park på Elmia, främst Park-delen som är ny för i år. Vi pratar om invasiva arter och bland annat om vad du bör tänka på när du anlägger en trädgård, park eller damm, hur du tar hand om växtavfall från invasiva arter.