Besök HKH Kronprinsessan

Kronprinsessan Victoria besöker Simrishamn för att se hur spökgarn hanteras i haven.

Datum

22 augusti


Tid

Kl. 10.00 - 13.30

Plats

Simrishamn och Hammenhög.

Kronprinsessan Victoria besöker Havs- och vattenmyndigheten och Marint Centrum i Simrishamn torsdag den 22 augusti för att se hur spökgarn hanteras i haven.

Läs mer: Pressmeddelande

Deltagare

Anneli Hultén, Landshövding

Jakob Granit, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Jeanette Ovesson, Kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

Vesa Tschernij, Projektledare, Fiskeriingenjör Kommunledningskontoret

Madeleine Lundin, Utvecklingsansvarig Marint centrum

Patrik Lindén, Biträdande Stationschef, Ks Malmö

Fredrik Lindgren, Utredare Havs- och vattenmyndigheten
Enheten för havsmiljöförvaltning

Frida Åberg, Utredare HaV ,Enheten för havsmiljöförvaltning

Charlotta Stadig, Utredare HaV, Enheten för havsmiljöförvaltning

Johanna Eriksson, Utredare HaV, Enheten för havsmiljöförvaltning