World Water Week 2019

World Water Week är den årliga kontaktpunkten för världens vattenproblem. Konferensen organiseras av SIWI, Stockholms internationella vatteninstitut. I år kommer World Water Week att ta upp temat "Vatten för vårt samhälle angår alla".

Datum

25 augusti – 30 augusti


Plats

Tele2 Arena i Stockholm

Om konferensen

Varje år samlas beslutsfattare, forskare och organisationer i Stockholm för att ta sig an globala utmaningar som vattenbrist, klimat och ohälsa.

Under World Water Week 2019 leder HaV mottagandet av en kinesisk delegation på 22 personer med fokus på hållbar vattenkraft och Water and Energy Nexus. Delegationen kommer att delta i en workshop med vatten- och energiaktörer från Sverige samt göra ett besök på fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby.

Under veckan står vi även som medarrangörer för ett "Show Case" med titeln: Rethinking hydropower in nexus and flexibility: Learning from EU-China cooperation. Vi kommer också presentera resultaten från S2S studien om Kina på ett av SIWI:s event med titeln: Source-to-sea management: getting it on the ground.

Läs mer och anmäl dig här