Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019

Konferensen arrangeras gemensamt av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket är värdmyndigheter för årets konferens.

Datum

13 november – 14 november


Plats

Göteborg

Om konferensen

Syftet med konferensen är att samla branschen för att utbyta senaste nyheterna och kunskapen inom oljeskadeskyddet varje år. Vår ambition är samla alla aktuella utvecklingsarbeten, övningar och händelser för att minska antalet möten och resor för aktörerna över året. Konferensen är också en viktig del av NSOs strategiska dialog.

Ett särskilt tema för årets konferens är miljörisker med vrak längs Sveriges kuster. Ett annat tema kommer vara den stora olyckan – vad innebär det att bekämpa ett riktigt stort utsläpp till sjöss och på strand? Programmet kommer att uppdateras här allt eftersom det växer fram.