Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar

Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

Datum

25 juni


Tid

kl 15:00 – 16:30

Plats

Anthesis kontor på Barnhusgatan 4, Stockholm

Vi hoppas kunna engagera berörda myndigheter, organisationer, lokala näringsidkare och boende. Tillsammans vill vi hitta lösningar på skärgårdens samhällsutmaningar.

Temat för workshopen är tidigare goda erfarenheter, behov/utmaningar, idéer och aktörer. Kort sagt allt som är viktigt för att ge projektet en god start och inriktning.

Preliminär agenda:

  • Bakgrund, syfte
  • Övning 1: Skärgårdens behov och utmaningar och vikten av innovation
  • Övning 2: Idéer om smarta arbetssätt, viktiga aktörer och studier om innovation
  • Avslutande reflektion
  • Nästa steg. Vad händer nu?