Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?

Datum

11 juni


Tid

Klockan 10.00 - 16.00

Deltagare

Mötet riktar sig i första hand till länsstyrelser och kommuner

Plats

Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs strandgata 15, 411 04 Göteborg, anmälan i receptionen.

Vi inleder med fika och bjuder även på vegetarisk lunch.

Anmälan görs på följande länk senast den 31 maj (maxantal 40):

Möjlighet att delta på Skype finns:
https://meet.havochvatten.se/susanne.eriksson/2L86M0N4