Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat

Havsmiljöinstitutet och Vattenmyndigheten för södra Östersjön hälsar er välkomna till en konferens om det framtida klimatets utmaningar.

Datum

28 augusti – 29 augusti


Deltagare

Beslutsfattare och tillämpare från förvaltning på olika nivå – kommunal, regional och nationell samt forskare.

Plats

Kalmar

Om konferensen

Konferensen vill stärka medvetenheten och kunskapen kring det förändrade klimatets konsekvenser och påverkan på vattenmiljön och därmed samhället i stort. Vattnet, samhället och framtidens klimat är en arena där forskare och förvaltning möts för att på bästa sätt kunna anpassa behoven av klimatanpassning kopplat till vatten. Fokus ligger på åtgärder i ett förändrat klimat och kommer att förse deltagarna med ny kunskap och nya verktyg för att kunna starta eller fortsätta klimatanpassning.

Anmälan görs på Havsmiljöinstitutets webbsida.