Flora och faunavård 2019

Årets konferens fokuserar på främmande arter.

Datum

10 april


Tid

09.00 - 16:30

Deltagare

Naturvårdare som arbetar med bevarande av biologisk mångfald.

Plats

Campus Ultuna, Uppsala

Beskrivning av händelsen