Granskning havsplaner - orienteringsmöte Östersjön kommuner regioner

Samtal om förslag till havsplaner, granskningsversionen. Presentation och tillfälle att ställa frågor till HaV. Samrådsredogörelsen och de reviderade förslagen till havsplaner.

Datum

2 april


Deltagare

Kommuner, regioner och landsting.

Plats

Länsstyrelser längs kusten.

Om mötet

Läs mer på din länsstyrelses webbplats och anmäl dig via deras kalender.

Relaterad information