Granskning havsplaner - orienteringsmöte för myndigheter

Samtal om förslag till havsplaner, granskningsversionen. Presentation och tillfälle att ställa frågor till HaV. Samrådsredogörelsen och de reviderade förslagen till havsplaner.

Datum

11 april


Deltagare

Havsplaneringens tvärsektoriell referensgrupp, denna gång utökad med även andra centrala myndigheter som bjuds in.

Plats

Göteborg, Havs- och vattenmyndigheten

Om mötet

Många ska samsas om havet. Förra året samrådde vi om förslag till statliga havsplaner. Torsdag 14 mars finns reviderade förslag.

Syftet med mötet är att ni får ställa era frågor till HaV, frågor som uppstått när ni läst samrådsredogörelsen och de reviderade förslagen till havsplaner. Vi hoppas att det ger bättre havsplaner, som är väl förankrade.

Mer information om Granskning av havsplaner.

Relaterad information