Granskning havsplaner - orienteringsmöte Bottniska viken kommuner regioner

Samtal om förslag till havsplaner, granskningsversionen. Presentation och tillfälle att ställa frågor till HaV. Samrådsredogörelsen och de reviderade förslagen till havsplaner.

Datum

10 april


Deltagare

Kommuner, regioner och landsting.

Plats

Länsstyrelser längs kusten.

Om mötet

Läs mer på din länsstyrelses webbplats och anmäl dig via deras kalender.

Relaterad information