Miljöbalksdagarna

Naturvårdsverket anordnar Miljöbalksdagarna 2019. Temat för dagarna är "Miljöbalken – hållbara principer i ett samhälle som förändras".

Datum

4 april – 5 april


Deltagare

Det här är mötesplatsen, diskussionsforumet och utbildningstillfället, framförallt för dig som arbetar med strategiska frågor och tillämpningen av miljöbalken inom kommun och länsstyrelse men även inom näringsliv, myndighet eller branschorganisation.

Plats

Münchenbryggeriet i Stockholm

Konferensen fokuserar på miljöbalken och hur dess grundprinciper kan tillämpas för en omställning till ett mer hållbart samhälle. Vi kommer även uppmärksamma att miljöbalken fyller 20 år. Hur har vi lyckats? Blev det som beslutsfattarna tänkt sig och vad kommer miljöbalkens roll vara i framtiden?