Dialogmöte med miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer

HaV bjuder in miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer till dialogmöte på HaV:s huvudkontor i Göteborg den 28 mars.

Datum

28 mars


Tid

Kl. 10.00-15.00.

HaV bjuder på lunch.

Deltagare

Miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer.

Plats

Havs- och vattenmyndigheten. Gullbergs Strandgata 15, Göteborg.

Har du inte möjlighet att vara med på plats kan du delta via länk och lyssna på mötet:

https://havochvatten.adobeconnect.com/r46nky308zku/.

Anmälan

Genom att skicka in din anmälan i formuläret nedan samtycker du till att Havs- och vattenmyndiheten behandlar de personuppgifter du uppgett.

HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar. De personuppgifter som du lämnar behövs för att registrera din anmälan och för att vi ska kunna kontakta dig angående mötet. Specialkost behövs eftersom myndigheten bjuder på lunch.

Läs mer om hur HaV behandlar personuppgifter.

Om dagen

Modernisering av svensk vattenkraft är igång. Anmälningar till den nationella planen har påbörjats och ett samråd kring planen förbereds. HaV vill ha en aktiv dialog och produktivt samarbete kring aktuella frågor och presenterar följande;

Program

10:00 - Välkomna (Johan Kling).

10:15 - NAP- var står vi idag och vad är på gång? (Jenny Liökel från HaV, Gerd Lejdstrand från Energimyndigheten och Emma Thorberg från Svenska kraftnät).

11:15 - Föreskrifter 2013:19 – Ett utkast av föreskrifter redovisas (Jonas Svensson och Ramona Liveland).

12:30 - HaV bjuder på lunch.

13:30 - Vägledningar – aktuellt och vad pågår (Ann Lundström och Katarina Vartia).

14:00 - Frågor.

14:30 - Avrundning och avslut.