Nationell yrkesfiskekonferens

Den 31 januari – 1 februari 2019 hålls den första nationella yrkesfiskekonferensen på Congress Culture Center i Karlstad. Temat för konferensen är Värdeskapande och innovation – Hur skapar vi ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser.

Datum

31 januari – 1 februari


Tid

Start den 31 januari kl. 10.00

Slut den 1 februari kl. 13.00

Deltagare

Aktörer inom yrkesfiskenäringen, myndigheter, akademi och intresseorganisationer.

Plats

Congress Culture Center i Karlstad.

Om konferensen

Syftet med konferensen är att föra samman olika aktörer inom yrkesfiskenäringen med myndigheter, akademi och intresseorganisationer för att diskutera aktuella utmaningar och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka och utveckla näringen.

Målet är att tillsammans lyfta frågor rörande värdeskapande och innovation och diskutera hur man på ett hållbart sätt skapar ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom yrkesfiskenäringen. Tanken är även att identifiera utmaningar och kunskapsluckor inom temaområdet som man kan arbeta vidare med efter konferensen.

Konferensen anordnas av Länsstyrelsen Värmland, Jordbruksverket och Landsbygsnätverket.