Världsvattenveckan

HaV deltar i Världsvattenveckan, World water week, som sker den 26-31 augusti i Stockholm. Årets tema för konferensen är ”Water, Ecosystems and Human Development”. Ett flertal seminarier, paneldiskussioner och möten om globala vattenfrågor arrangeras under veckan.

I förgrunden en fontän. I bakgrunden ett stort plakat med SIWI:s logga.

Foto: SIWI

Datum

26 augusti – 31 augusti


HaV medarrangör för seminarium

Den 29 augusti arrangerar HaV och Action Platform for Source to Sea Management, seminariet ”The source-to-sea balancing act - development needs and ecosystem preservation”.

Under seminariet hålls flera presentationer på temat source-to-sea, från källa till hav. Inger Poveda Björklund, utredare på enheten för tillsynsvägledning och miljöprövning, kommer att hålla en presentation om vattenkraftsdialogen.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion om förvaltning från källa till hav där bland andra HaV:s generaldirektör Jakob Granit deltar.

Om HaV:s närvaro

HaV planerar också ett flertal möten med våra samarbetspartners från Vietnam, Kina, Sydafrika och Ryssland samt med globala vattenorganisationer.

Världsvattenveckan utgör en del i genomförandet av HaV:s internationella arbete. Den ger ökad kunskap och kompetens samt nya möjligheter till samarbeten inom området koordinerad förvaltning från källa till hav med fokus på vattenkvalitet i en utvecklingskontext. Aktiviteterna sker inom ramen för HaV:s Globala program och bilaterala anslag.

Möten med kinesisk delegation

Under söndagen den 26 augusti arrangerar HaV ett studiebesök till Hacksta gården utanför Enköping för en kinesisk delegation under ledning av deras vice-minister för vatten. Besöket har fokus på arbetet för minskning av näringsläckage, bevattningsmetoder och miljöövervakning av Mälaren.

På tisdagen den 28 augusti deltar HaV i ett möte med den kinesiska delegationen anordnat av Miljö- och energidepartementet. Syftet med mötet är att informera och diskutera myndighetens pågående arbete och framtida planer inom bland annat China Europe Water Platform (CEWP) som är en viktig del av genomförandet av HaV:s bilaterala samarbete med Kina.
 
HaV kommer under veckan också att ha möte med det europeiska sekretariatet för CEWP för att diskutera kommande arbete inom plattformen.

Läs mer om studiebesöket här.

Möten med samarbetspartners från Ryssland

HaV träffar samarbetspartners från Ryssland fredagen den 31 augusti. Mötet syftar till att diskutera kommande samarbeten kring havsplanering samt möjliga samarbetsområden i det nya samarbetsavtalet som ska tecknas mellan Sverige och Ryssland för 2019-2020.

En viktig mötesplats

Världsvattenveckan är världens största återkommande mötesplats för experter inom globala vattenfrågor och är en strategiskt viktig mötesplats för HaV att delta på. Under veckan ges möjlighet att fördjupa kontakter med våra internationella och nationella samarbetspartners och även lyfta fram sakfrågor som kopplar till Sveriges prioriteringar inom havs- och vattenmiljöarbetet. Under veckan sker ett flertal möten med svenska och internationella samarbetspartners samt ett flertal globala vattenorganisationer av relevans för genomförandet av HaV:s Globala program. 

Om Världsvattenveckan

Världsvattenveckan anordnas varje år av Stockholm International Water Institute, SIWI, och är den största återkommande globala konferensen om vattenfrågor. Under veckan samlas beslutsfattare och experter från hela världen för att diskutera angelägna frågor kring vattenhantering. Över 200 seminarier om globala, regionala och lokala vattenfrågor hålls under veckan.

Här kan du läsa mer om konferensen.   

Relaterad information