E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Acid News: a Newsletter from the Swedish NGO Secreteriat on Acid Rain
Acta Oecologica  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1997.
Acta Zoologica  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Advances in Water Resources  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Agricultural Water Management  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Ambio Fulltext fr.o.m. 2013.
Animal Behaviour  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1993.
Annales Zoologici Fennici  Fulltext fr.o.m. vol. 15, 1978.
Annual Review of Fish Diseases  Ingår i ScienceDirect. Fulltext 1995-1996.
Anzuelo (El)  Utg. av Institute for European Environmental Policy (IEEP).
Aquaculture  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Aquaculture Asia Magazine
Aquaculture Nutrition  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Aquaculture Research  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems . Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Aquatic Ecology Fulltext fr.o.m. 1997.
Aquatic Invasions: International Journal of Research on Biological Invasions in Aquatic Ecosystems  Fulltext fr.o.m. vol. 1, 2006.
Aquatic Living Resources  Fulltext fr.o.m. vol. 1, 1988.
Aquatic Toxicology  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Baltic News  Utges av Baltic Marine Environment Protection Commission (Helsinki Commission)
Baltic Sea Environment Proceedings (BSEP)  Utges av Baltic Marine Environment Protection Commission (Helsinki Commission)
Biodiverse Utges av Centrum för biologisk mångfald 4 gånger per år.
Biological Conservation  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Biology Open  Ny tidskrift 2012.
Boreal Environment Research
Bulletin från Arbets- och miljömedicin, Lund (AMM) & Yrkes- och miljödermatologi, Malmö (YMD)
Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries
Chemosphere  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Coastal Management  Fulltext 1997-.
Conservation  (Tidigare: Conservation in Practice.) Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2007.
Conservation Biology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Conservation in Practice (Fortsättes av: Conservation.) Ingår i Wiley. Fulltext 2000-2006.
Continental Shelf Research Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Contributions to Zoology Fulltext fr.o.m. vol. 67, 1997.
Dana: A journal of Fisheries and Marine Research  Vol. 1-12 (1980-2000).
Deep Sea Research. Part I: Oceanographic Research Papers  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Deep Sea Research. Part II: Topical Studies in Oceanography  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Development Policy Review Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Earth Surface Processes and Landforms  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Ecological Economics Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Ecological Engineering  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Ecological Indicators Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 2001.
Ecological Modelling  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Ecology and Society: A Journal of Integrative Science for Resilience and Sustainability  Open access.
Ecology Letters  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. vol. 1, 1998.
Ecology of Freshwater Fish  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Ecotoxicology and Environmental Safety.  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1993.
Environment International  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Environmental Biology of Fishes  SpringerLink. Fulltext vol. 75-77 (2006) och vol. 87-88 (2010).
Environmental Evidence Fulltext fr.o.m. vol. 1, 2011.
Environmental Policy and Governance  (Tidigare: European Environment.) Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2009.
Environmental Pollution  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Environmental Toxicology Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Environmental Toxicology and Chemistry  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Environmetrics  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Estuaries and Coasts Journal of the Estuarine Research Federation. (Hette Estuaries 1978-2005.) Fulltext fr.o.m. 1997.
Estuarine, Coastal and Shelf Science  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1993.
European Environment  (Fortsättes av: Environmental Policy and Governance.) Ingår i Wiley. Fulltext 1996-2008.
Europeiska unionens officiella tidning (EUT)  
FAO Aquaculture Newsletter
Fish and Fisheries  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2000.
Fisheries and Aquaculture Journal
Fisheries Management and Ecology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Fisheries Oceanography  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Fisheries Research  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Fisheries Science  Ingår i Wiley. Fulltext 2000-2008.
Fishery Bulletin (National Marine Fisheries Service, USA) 
Fisken og havet  Utges av Havforskningsinstituttet i Bergen, Norge.
Freshwater Biology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Frontiers in Marine Science  Open access.
Functional Ecology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Geo: Geography and Environment Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. vol. 1, 2014. Open access.
Geomorphology  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Global Change Biology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Global Ecology and Biogeography  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1998.
Global Ecology and Conservation  Open access.
Groundwater  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Harmful Algae  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 2002.
Helcom News  Utges av Baltic Marine Environment Protection Commission (Helsinki Commission)
ICES Advice
ICES Annual Report Fr.o.m. 2001 (2000).
ICES Cooperative Research Report
ICES Insight Fr.o.m. 2007.
ICES Journal of Marine Science  Fulltext fr.o.m. 1996.
IMO News Magazine  Fulltext fr.o.m. 2007.
Indian Journal of Fisheries
Informationen aus der Fischereiforschung - Information on Fishery Research 
InfoTrend  Nordisk tidskrift för informationsspecialister 
Integrated Environmental Assessment and Management  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. vol. 1, 2005.
International Journal of Marine and Coastal Law  Fulltext fr.o.m. 1993.
International Journal of the Commons  Open access. 
International Review of Hydrobiology Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1998.
Invertebrate Biology Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2000.
Irrigation and Drainage  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2001.
Journal for Nature Conservation  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 2002.
Journal of Animal Ecology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1998.
Journal of Applied Ecology Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1998.
Journal of Applied Ichthyology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Journal of Contemporary Water Research & Education  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2004.
Journal of Ecology Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1998.
Journal of Environmental Economics and Management  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1993.
Journal of Environmental Management  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1993.
Journal of Environmental Policy and Planning  Fulltext endast 1999-2002.
Journal of Environmental Psychology  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1993.
Journal of Evolutionary Biology Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1988.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Journal of Fish Biology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Journal of Fish Diseases  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Journal of Marine Systems  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science  Utg. av Northwest Atlantic Fishery Organization (NAFO).
Journal of Sea Research  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1996.
Journal of the American Water Resources Association (JAWRA)  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Journal of the World Aquaculture Society  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift
Lakes & Reservoirs : Research and Management  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1998.
Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1999.
Limnology and Oceanography  
Limnology and Oceanography Bulletin  Open access för alla nummer utom de fyra senaste.
Limnology and Oceanography: Methods
Marine and Coastal Fisheries Fulltext fr.o.m. vol. 1, 2009.
Marine Ecology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997. 
Marine Ecology. Progress Series (MEPS)  Fulltext 1979-2011.
Marine Environmental Research  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Marine Fisheries Review  Fulltext fr.o.m. 1972.
Marine Mammal Science  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Marine Policy  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Marine Pollution Bulletin  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Marine Resource Economics Fulltext fr.o.m. 2010.
Maritime Studies  Fulltext vol. 1-10, 1988-2011.
Maritime Studies Fulltext fr.o.m. vol. 11, 2012.
Methods in Ecology and Evolution Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. vol. 1, 2010. 
Miljöaktuellt
Miljötrender  Utg. av Informationsavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Molecular Ecology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Molecular Ecology Resources  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2001.
National Fisherman
Netherlands Journal of Sea Research  Fortsättes av Journal of Sea Research fr.o.m. 1996, vol. 35. Ingår i ScienceDirect. Fulltext 1995.
New Insights: Research and Knowledge from the Swedish University of Agricultural Sciences
NPAFC Newsletter Nyhetsbrev från North Pacific Anadromous Fish Commission
Ocean & Coastal Management  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Oceanologica Acta  Ingår i ScienceDirect. Fulltext 1998-2003.
Oceanus  The Online Magazine of Research from Woods Hole Oceanographic Institution.
Official Journal of the European Union (OJ)
Oikos Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2000.
One Ecosystem: Ecology and Sustainability Data Journal  Nystartad (2016) open access-tidskrift.
PLoS Biology  Gratis online-tidskrift i biologi som försöker konkurrera med Nature, Science och The Cell. PLoS = Public Library of Science.
Post- och Inrikes Tidningar  Sveriges enda officiella organ med rikstäckande kungörelser, t.ex. konkurser, skuldsaneringar, bolagsärenden och exekutiva auktioner. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)  Fulltext för allt innehåll äldre än 6 månader.
Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences) Delvis open access.
Regulated Rivers: Research & Management  (Fortsättes av: River Research and Applications.) Ingår i Wiley. Fulltext 1996-2001.
Reports / California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations
Restoration Ecology  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Review of European, Comparative & International Environmental Law  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Reviews in Aquaculture Ingår i Wiley. Fulltext 2009:2-4, 2013:1.
Reviews in Fish Biology and Fisheries Fulltext fr.o.m. 1997
River Research and Applications (Tidigare: Regulated Rivers: Research & Management.) Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2002.
Science of the Total Environment  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Sjömannen Senaste årgångarna av tidningen, som utges av SEKO Sjöfolk.
Sjörapporten  Sjöfarts- och personaltidning som utges av Sjöfartsverket.
Skärgård  Utg. av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA).
Smithiana Bulletin  Utg. av The South African Institute for Aquatic Biodiversity.
Sustainable Development  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Sveriges natur  Naturskyddsföreningens medlemstidskrift.
Toxicology Letters  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Trends in Ecology & Evolution  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Urban Water.  Ingår i ScienceDirect. Fulltext 1999-2002.
Vatten: tidskrift för vattenvård  Utg. av Föreningen Vatten. Fulltext fr.o.m. 2004 (nr 4).
Water and Environment Journal  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.
Water Research  Ingår i ScienceDirect. Fulltext fr.o.m. 1995.
Water Resources Research Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Web Ecology  Open access.
Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change  Ingår i Wiley. Fulltext 2010-2013.
Wiley Interdisciplinary Reviews: Water  Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 2014.
Zoo Biology Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1996.
Zoological Journal of the Linnean Society Ingår i Wiley. Fulltext fr.o.m. 1997.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2019-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion